Diverse afmetingen mogelijk

Zwembad met houten afwerking

Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer je beroep op ons doet, deel je ons immers vaak persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we dit doen.

De privacyverklaring is van toepassing op Holver met zetel te  en met ondernemingsnummer BE0766999289, op onze locaties, in onze winkels en op de websites www.holver.be, (hierna “Holver” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De gegevens die je ons meedeelt:

 

 • Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, in de winkel dan wel op de website, vragen we je om ons jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om ons onderling contract uit te voeren. (Namelijk, uw bestelling verwerken.)
   
 • Wanneer je een afspraak/reservatie bij ons maakt, in de winkel dan wel op de website, vragen we je om ons jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om je afspraak correct te registreren en u eventueel te contacteren moesten wij zelf de afspraak niet kunnen nakomen. 

De gegevens die automatisch worden verzameld:
 

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval kunnen bepaalde gegevens wel verzameld worden via cookies (zie cookie policy) Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen gelezen worden door Holver en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
 

 • 1) het TCP/IP-adres vanwaar u onze websites bezoekt
   
 • 2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem (als uw browser dit doorgeeft)
   
 • 3) de laatst bezochte internetpagina (als uw browser dit doorgeeft)
   
 • 4) De identificatiegegevens van uw mobiel apparaat, alsook de geografische locatiegegevens (als uw browser dit doorgeeft)

Algemene doeleinden:

 

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
 

 • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren (voorbeeld: uw bestelling verwerken)
   
 • Het versturen van nieuwsbrieven over onze blogpost’s
   
 • De technische administratie van de website te beheren
   
 • Statistische doeleinden
   
 • Het leveren van support

Direct marketing en mededeling aan derden:

 

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Bv. Telenet Bvba die voor ons de website host, heeft geen recht tot de verwerking van gegevens die u via deze website doorstuurt.

Opslag persoonsgegevens:Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om diensten te leveren.

Recht van toegang en verbetering:

 

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met mail@mail.com

 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Holver mogelijk over jou beschikt
   
 • Recht op rechtzetting, het vervolledigen of updaten van jouw persoonsgegevens
   
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
   
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
   
 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je ons bezorgd hebt
   
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Holver mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Holver.

 

Je kan je ook niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen

 

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Holver.

Veiligheid en vertrouwen:

 

Holver heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Met behulp van SSL (beveiligde laag, geplaatst tussen onze servers en uw internet browser, waardoor de gegevens beveiligd worden) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Hiervoor heb je geen speciale software nodig.

 

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid of als je vragen of over het gebruik van jouw gegevens of over de veiligheid van deze website, neem dan contact op met Holver via mail@mail.com.

Klachten:

 

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Cookies gebruik

Informatie over ons gebruik van Cookies:

 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

 

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

 

Ten gevolge van Europese regelgeving worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op onze diensten en de website

 

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via mail@mail.com.

Wat is een cookie?

 

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

 

Van zodra je een website van ons bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

Soorten cookies die op onze website terug te vinden zijn:

 

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

 

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

 

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

 

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

 

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc.). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Jouw toestemmingBij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan deze cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via je browserinstellingen en aldus je toestemming intrekken.

Indien je bepaalde functionele cookies weigert, is het wel mogelijk dat de website of bepaalde delen ervan niet meer naar behoren werkt.

Je browserinstellingen veranderen

 

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 

 •